Positive mental health for Gen Z 
NO MOre Fear Of Missing Out

Αρχική σελίδα

Καλώς ήλθατε στο NOMO FOMO

Καλώς ήλθατε στο έργο NOMO FOMO. Τι είναι το έργο NOMO FOMO; To NOMO FOMO – Positive Mental Health for GEN Z – NO MOre Fear of Missing Out είναι ένα καινοτόμο έργο που αντιμετωπίζει την ανάγκη παρέμβασης για την θετική ψυχική υγεία και ευημερία των νέων. Αυτό το έργο πλαισιώνει την ανάγκη προώθησης της θετικής ψυχικής υγείας της Generation Z και εντοπίζει τους στρεσογόνους παράγοντες που επιβάλλονται στους σημερινούς νέους.

Στον σημερινό κόσμο, η τεχνολογία και τα κοινωνικά μέσα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή της Generation Z. Είναι σημαντικό τώρα περισσότερο από ποτέ, να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο και τις συνέπειες αυτής της 24ωρης παρουσίας των νέων στον ψηφιακό κόσμο. Το NOMO FOMO το αντιμετωπίζει με την ελπίδα να επιτρέψει στους νέους να γνωρίζουν πώς τα ψηφιακά μέσα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ταυτότητας τους. Αυτό το έργο παρέχει μια εργαλειοθήκη διαδραστικών πόρων μάθησης για την αντιμετώπιση του FOMO (Φόβος απώλειας) – να μην είσαι δημοφιλής, μη ενδιαφέρον, μη ελκυστικός, αναξιόπιστος, εχθρικός, αγενής, αδιάφορος – φόβους τους οποίους οι νέοι βιώνουν μέσω των «παραμορφωμένων πραγματικοτήτων» που εμφανίζονται στα κοινωνικά μέσα.

Αρχική σελίδα

Καλώς ήλθατε στο NOMO FOMO

Καλώς ήλθατε στο έργο NOMO FOMO. Τι είναι το έργο NOMO FOMO; To NOMO FOMO – Positive Mental Health for GEN Z – NO MOre Fear of Missing Out είναι ένα καινοτόμο έργο που αντιμετωπίζει την ανάγκη παρέμβασης για την θετική ψυχική υγεία και ευημερία των νέων. Αυτό το έργο πλαισιώνει την ανάγκη προώθησης της θετικής ψυχικής υγείας της Generation Z και εντοπίζει τους στρεσογόνους παράγοντες που επιβάλλονται στους σημερινούς νέους.

Στον σημερινό κόσμο, η τεχνολογία και τα κοινωνικά μέσα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή της Generation Z. Είναι σημαντικό τώρα περισσότερο από ποτέ, να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο και τις συνέπειες αυτής της 24ωρης παρουσίας των νέων στον ψηφιακό κόσμο. Το NOMO FOMO το αντιμετωπίζει με την ελπίδα να επιτρέψει στους νέους να γνωρίζουν πώς τα ψηφιακά μέσα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ταυτότητας τους. Αυτό το έργο παρέχει μια εργαλειοθήκη διαδραστικών πόρων μάθησης για την αντιμετώπιση του FOMO (Φόβος απώλειας) – να μην είσαι δημοφιλής, μη ενδιαφέρον, μη ελκυστικός, αναξιόπιστος, εχθρικός, αγενής, αδιάφορος – φόβους τους οποίους οι νέοι βιώνουν μέσω των «παραμορφωμένων πραγματικοτήτων» που εμφανίζονται στα κοινωνικά μέσα.

Σχετικά με εμάς

Η Κοινοπραξία

Το NOMO FOMO χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus +. Το έργο NOMO FOMO ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Το NOMO FOMO υλοποιείται από μια ομάδα επτά οργανισμών από την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

FIPL

 Η Future in Perspective Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων. Μέσα από τη εργασία τους σε εθνικά αλλά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, υποστηρίζουν τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένα άτομα και άτομα που έχουν αποκοπεί από την εκπαίδευση έτσι ώστε να ξανασυνδεθούν με παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο οργανισμός έχει επίσης συνεργαστεί με νέους και ενήλικες με στόχο την παροχή μιας σειράς διαφορετικών προγραμμάτων στους τομείς της παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων και της συμβουλευτικής, υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων για τη δημιουργία και τη διατήρηση επιτυχημένων σταδιοδρομιών. Είναι μια σύγχρονη επιχείρηση η οποία είναι δομημένη ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα επιχειρηματική πραγματικότητα. Η εταιρεία λειτουργεί σε ένα οικοσύστημα που αποτελείται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνεργασίες και συμμαχίες. Αποτελείται απο ένα βασικό προσωπικό 12 ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων σε συμπληρωματικούς κλάδους που περιλαμβάνουν τη διαχείριση έργων, την παραγωγή και το σχεδιασμό οπτικοακουστικών μέσων, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ηλεκτρονική μάθηση και την ανάπτυξη των νέων.

FHB

Η Skills Elevation FHB απο τη Γερμανία, ιδρύθηκε το 2019 από μια σειρά εκπαιδευτικών, περιβαλλοντολόγων και ακαδημαϊκών, με σκοπό την παροχή εναλλακτικών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών. Το FHB εργάζεται εκτενώς για να παρέχει υποστήριξη και εκπαίδευση σε περιθωριοποιημένες ομάδες, ειδικά όσον αφορά την κοινωνική, συναισθηματική και γνωσιακή τους εξέλιξη. Το FHB έχει τρεις κύριους τομείς εστίασης: την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για περιθωριοποιημένους ενήλικες και τη διεξαγωγή έρευνας για την κοινωνική ψυχολογία, τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση

KANE

Η Κοινωνική Ανάπτυξη Νεών Κ.Α.ΝΕ., είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008 στην Ελλάδα. Η Κ.Α.ΝΕ. δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, της κοινωνικής ένταξης, της επαγγελματικής κατάρτισης και του πολιτισμού. Η αποστολή του οργανισμού είναι να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας τα κίνητρα των νέων ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες. Μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η Κ.Α.ΝΕ. δίνει προτεραιότητα στην ανάγκη ενσωμάτωσης όλων των μελών της κοινωνίας και υποστηρίζει την προώθηση και ανάπτυξη της δια βίου μάθησης. Ο οργανισμός έχει εκτεταμένη εμπειρία στη στήριξη των νέων και συμμετέχει σε προγράμματα που συμβάλουν και προωθούν την ισότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

SOLUTION

Ο στόχος του οργανισμού είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μεταξύ των νεότερων ενηλίκων, προτείνοντας διάφορα είδη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την προώθηση της αμοιβαίας αποδοχής, την τόνωση του ανθρώπινου ενδιαφέροντος προσφέροντας οριζόντιες δραστηριότητες, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της δυναμικής μεταξύ των γενεών . Ο οργανισμός λειτουργεί σε ένα πολυπολιτισμικό και κοινωνικά περίπλοκο περιβάλλον: στα ανατολικά του Παρισιού, υπάρχουν περισσότερες από 70 διαφορετικές εθνικές κοινότητες των οποίων οι νεότεροι ενήλικες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς και κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Τέτοιες ομάδες συχνά αποκλείονται από παρεχόμενες ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες μπορεί να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν μια ομαλή ένταξη στην κοινωνία. Η αποστολή τους οργανισμού είναι να προτείνει σε αυτούς τους ανθρώπους μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά με σκοπό να τονώνουν τον διαπολιτισμικό και διαγενεακό διάλογο, προωθώντας παράλληλα την απόκτηση οριζοντίων και καθέτων δεξιοτήτων, χρήσιμων για επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στοχεύει στον πολλαπλασιασμό του αριθμού ανταλλαγών και συνεργασιών με οργανισμούς έμπειρους στον τομέα της εκπαίδευσης των νέων για να προσφέρει στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή εκπαιδευτικά εργαστήρια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, μέσω των οποίων θα αποκτήσουν νέεε δεξιότητες χρήσιμες για την κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους και οι οποίες θα τους βοηθήσουν ανταλλάξουν ιδέες με άτομα από άλλες χώρες.

 

Website

Embaixada da Juventude

To Embaixada de Juventude (EJ), απο την Πορτογαλία, ιδρύθηκε το 2015 και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Αυτή η μη κερδοσκοπική οργάνωση προωθεί τη θεμελιώδη ανάγκη των νέων να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μετάβαση στην αγορά εργασίας. Το EJ επικεντρώνεται πρωτίστως στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, στη διαχείριση έργων και στην ενεργό ιδιότητα του πολίτη και δίνει προτεραιότητα στην ανάγκη παρέμβασης των νέων για να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν την πλήρη δυναμική τους ώστε να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνία. Μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών, διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των κοινοτήτων παρέχοντας υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη, τη διά βίου μάθηση, την αγροτική ανάπτυξη, την ισότητα των φύλων, την ενδυνάμωση των νέων, την πολυπολιτισμικότητα και τις τέχνες.

INNEO

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Κέντρο Κατάρτισης και Έρευνας INNEO) είναι ένας πολωνικός οργανισμός. Το INNEO επικεντρώνεται στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω των τομέων της έρευνας, της ψηφιακής κατάρτισης, της ηγεσίας, της αγοράς εργασίας, της διαχείρισης έργων, της παραγωγής μέσων και της επιχειρηματικότητας. Πρωταρχικός στόχος του INNEO είναι να παρέχει εκπαίδευση και έρευνα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Αυτός ο οργανισμός δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό, μαθήματα κατάρτισης και συστήματα καθοδήγησης προκειμένου να προωθήσει την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας αυξάνοντας τις ικανότητές τους και καταπολεμώντας την ανεργία. Το INNEO δημιουργεί καινοτόμα μοντέλα παροχής εκπαίδευσης για να ενθαρρύνει τη μάθηση και τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Κατάρτισης και Έρευνας INNEO εδρεύει στο Rzeszów (Πολωνία). Ιδρύθηκε το 2011 με στόχο να παρέχει κατάρτιση στους νέους, κυρίως στο πλαίσιο του προγράμματος Human Capital. Μετά από δύο χρόνια εργασίας σε τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών, τα μέλη του INNEO αποφάσισαν να αναπτύξουν έργα της ΕΕ. Η ένωση συμμετέχει επί του παρόντος σε πολλά έργα Erasmus+, κυρίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της ψηφιακής εκπαίδευσης και της δημιουργικής βιομηχανίας. Το προσωπικό του INNEO έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις δραστηριότητες διάδοσης και τη διαχείριση έργων.

BACKSLASH

Η BACKSLASH είναι μια ΜΚΟ στη Βαλένθια της Ισπανίας και ιδρύθηκε το 2014. Πρωταρχικός στόχος είναι να ενδυναμώσει τη νεολαία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη μέσω της βοήθειας των νέων στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ο οργανισμός δίνει προτεραιότητα στην ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και πιστεύει ότι στην ατομική ενδυνάμωση μπορει να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αξιών και της διεθνούς συνεργασίας. Η BACKSLASH συμβάλλει ενεργά στις αυξανόμενες ανάγκες των νέων στον σημερινό κόσμο και κατανοεί ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η επιχειρηματικότητα και η κοινωνική ένταξη είναι θεμελιώδεις αρχές όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη των νέων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο οργανισμός παρέχει καινοτόμες προσεγγίσεις που βοηθούν στην αναθεώρηση των πολιτικών για τους νέους.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το NOMO FOMO – Positive Mental Health for Gen Z – NO MOre Fear of Missing Out αντιμετωπίζει τις ανάγκες των νέων σήμερα και στοχεύει στην προώθηση μιας προσιτής μαθησιακής προσέγγισης που προάγει τη θετική ψυχική υγεία. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι εταίροι του NOMO FOMO συνεργάζονται καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου για να παράγουν τα ακόλουθα καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά: Το έργο προσφέρει μια σειρά από διαδραστικά γραφήματα (infographics), εκπαιδευτικά προγράμματα και ένα MOOC. Αυτό εξοπλίζει τους συμβούλους νέων και τους νέους με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του FOMO και των κοινωνικών μέσων στον σημερινό κόσμο

IO1

NOMO FOMO Εργαλειοθήκη διαδραστικών γραφημάτων

Το έργο NOMO FOMO πραγματεύεται την έννοια του FOMO και προωθεί τη θετική ψυχική υγεία μέσω μιας σειράς διαδραστικών γραφημάτων. Τα διαδραστικά γραφήματα είναι αφίσες που είναι διαδραστικές! Με τον όρο διαδραστικές εννοούμε ότι αυτές οι αφίσες περιέχουν QR κωδικούς και συνδέσμους που οδηγούν τους νέους και τους συμβούλους νέων σε μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο, ασκήσεων, παιχνιδιών και κουίζ, που θα τους βοηθήσουν να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τον αντίκτυπο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στη ζωή τους έτσι ώστε να προωθήσουν την θετική ψυχική υγεία.

IO2

NOMO FOMO Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης

Αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης υποστηρίζει τους συμβούλους νέων να εργάζονται σε διαδικτυακά περιβάλλοντα και να χρησιμοποιούν τους πόρους που παρουσιάζονται σε ένα διαδραστικό γράφημα. Αυτό βοηθά τους συμβούλους νέους να χτίσουν τις δεξιότητές τους για την κατανόηση της έννοιας του «FOMO» και τους τρόπους με τους οποίους θα ενθαρρύνουν τους νέους να χρησιμοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς πόρους του NOMO FOMO. Αυτή η εκπαίδευση βοηθά επίσης τους συμβούλους νέων να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και τους ωθεί να συμπεριλάβουν τη χρήση των διαδραστικών γραφημάτων και των NOMO FOMO διαδικτυακών εργαλείων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους με τις ομάδες νέων.

IO3

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηγεσίας απο ομοτίμους

Το πρόγραμμα ομότιμων ηγετών δημιουργεί ηγέτες που ασχολούνται με προκλητικά περιβάλλοντα διαδικτυακών και κοινωνικών μέσων. Αυτό το πρόγραμμα συνεργάζεται άμεσα με τους νέους για να τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν ομότιμοι ηγέτες και να βοηθήσουν στην προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας. Τους παρέχει καινοτόμα διαδραστικά υλικά για χρήση στον πραγματικό και τον εικονικό κόσμο. Τα διαδραστικά γραφήματα NOMO FOMO μπορούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε βασικά θέματα και ως εκ τούτου να υποστηρίξουν τους ομότιμους ηγέτες για να βοηθήσουν τους συνομηλίκους τους να αντιμετωπίσουν τα διαφορετικά στοιχεία του FOMO και την ψυχική τους υγεία.

IO4

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Smartfeed

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοπλίζει τους συμβούλους νέους με μια σειρά από πόρους για να τους υποστηρίξει να γίνουν ενεργοί χρήστες των κοινωνικών. Μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών βίντεο, συμβουλών και podcast, οι σύμβουλοι νέων και οι νέοι θα μάθουν πώς να πλοηγούνται και να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα τεχνολογικά μέσα. Ο σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι να υποστηρίξει τους νέους με συμβουλές και πόρους που θα τους βοηθήσουν να πάρουν τον έλεγχο της ζωής και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους κατά τη διάρκεια πλοήγησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

IO5

MOOC and Community of Practice

Το NOMO FOMO MOOC παρέχει σε νέους, συμβούλους νέων και εκπαιδευτικούς, γονείς και μέλη της κοινότητας πρόσβαση στα διαδραστικά infographics του NOMO FOMO, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Smartfeed για την υποστήριξη των νέων να αντιμετωπίσουν τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε όλους τους άλλους πόρους μάθησης που έχουν αναπτυχθεί για νέους και για εκπαιδευτικούς. Οι λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ενσωματώνονται σε αυτήν την πλατφόρμα βοηθούν στην υποστήριξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των νέων και των συμβούλων νέων αλλά και μεταξύ των συμβούλων νέων και των δημιουργών του μαθησιακού περιεχομένου. Αυτά τα χαρακτηριστικά υποστηρίζουν επίσης τη συμμετοχή των συμβούλων νέων ολόκληρης της κοινοπραξίας του έργου NOMO FOMO στην Κοινότητα Πρακτικής – πρόκειται για μια κλειστή ομάδα επαγγελματιών που θα συνεργαστούν μέσω της Κοινότητας Πρακτικής του NOMO FOMO για να μοιραστούν ιδέες, στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές υποστήριξης των νέων ώστε να κατανοήσουν και να διαχειριστούν την ψυχική τους υγεία μετά την πανδημία. 

Videos - C3 Event

Ενημερωτικό δελτίο 4

Νέα

Ενημερωτικό δελτίο 1

Ενημερωτικό δελτίο 2

Ενημερωτικό δελτίο 3

Ενημερωτικό δελτίο 4

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συμμετάσχετε και να υποστηρίξετε το έργο μας, βρείτε και ακολουθήστε μας στο Facebook στη διεύθυνση:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός Έργου: 2020-3-IE-KA205-082880

elGreek